pgd phú xuyên, giáo dục phú xuyên, phòng giáo dục và đào tạo phú xuyên, phòng giáo dục huyện phú xuyên
Sunday, 16/08/2020 - 03:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
<a href="/tin-tuc-su-kien/giao-duc-tieu-hoc" title="Giáo dục Tiểu học" rel="dofollow">Giáo dục Tiểu học</a>

Ngành GD&ĐT Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội CNTT lần thứ IV năm 2018

(16/04/2018)  465
Sáng 7/4, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ bế mạc Ngày hội CNTT lần thứ IV năm 2018. Dự lễ bế mạc ...
<a href="/hoat-dong-chuyen-mon/giao-duc-the-chat" title="Giáo dục thể chất" rel="dofollow">Giáo dục thể chất</a>

Giải Cầu lông CBGVNV ngành GD&ĐT Phú Xuyên

(25/08/2017)  252
Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 301/LT-PGD&ĐT-CĐGD ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Phòng GD&ĐT và ...
Các website trực thuộc