pgd phú xuyên, giáo dục phú xuyên, phòng giáo dục và đào tạo phú xuyên, phòng giáo dục huyện phú xuyên
Wednesday, 02/12/2020 - 22:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
 • Phạm Đức Viện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0975020601
  • Email:
   phamducvien@phuxuyen.edu.vn
 • Đinh Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914539588
 • Trần Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0433507529
 • Trương Thu Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0906214998