Thursday, 23/09/2021 - 21:56|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ XUYÊN
 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0965625162
  • Email:
   nguyenthixuan@phuxuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách cấp học THCS -
   Chủ tịch Công đoàn ngành

    

 • Lương Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916931199
  • Email:
   luonganhtuan@phuxuyen.edu.vn
 • Vũ Văn Đoán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0353101989
  • Email:
   vuvandoan@phuxuyen.edu.vn
phú xuyên, huyện phú xuyên, giáo dục phú xuyên,